Projektování

V naší projekční činnosti se zaměřujeme především na:

 • rodinné a bytové domy
 • komerční objekty
 • občanskou vybavenost
 • drobné a jednoduché stavby (rekreační chaty, altány, garáže a jiné)
 • přípojky

Projektujeme jak novostavby, tak i rekonstrukce všeho druhu (stavební úpravy, přístavby, nástavby, přestavby ...).
Provádíme zaměřování stávajícího stavu budov.

Zajišťujeme kompletní projekt dle Vašeho přání:

 • projekt pro územní řízení
 • projekt pro stavební řízení
 • projekt realizační
 • úpravy dokumentace před kolaudací

Už jste se rozhodli stavět, ale nevíte, co Vás čeká? Stačí nás kontaktovat a my Vám rádi poradíme. Přesto pár stručných informací pro začátek.

Jak asi vzniká takový projekt?

Se zákazníkem jednáme individuálně. Snažíme se vyřešit variantu domu, která by svou dispozicí a vzhledem odpovídala jeho představám.

 • Samozřejmě uvítáme, když k nám zákazník k nám přijde s myšlenkou nebo rozmyšlenou skicou svého domku, či rekonstrukce. Pak dokončíme jeho myšlenku, navrhneme jednotlivá řešení konstrukcí a zpracujeme potřebnou dokumentaci.
 • Pokud zákazník ještě neví nebo má jen mlhavé představy, pak pro něj vymyslíme nejvhodnější řešení, které bude odpovídat jeho vkusu a potřebám. Zohledňujeme umístění stavby v závislosti na terénu, světových stran, hlavním komunikacím atd. Hledisek je samozřejmě mnohem více.

Poté co se domluvíme na dané dispozici a vzhledu, můžeme pokročit o kousek dál.

Co nás tedy čeká?

Je to dokumentace pro územní řízení (není-li možnost sloučením se stavebním řízením - to určuje místní úřad).

Obsahuje:

 • Technickou zprávu
 • Situaci stavby
 • Zjednodušené půdorysy
 • Zjednodušený řez
 • Pohledy

Musí se vyřešit napojení stavby na inženýrské sítě, tzn. elektřina, voda, plyn, kanalizace, případně jiná řešení zdrojů.

Když jsou všechny otázky vyřešeny a máme kladné vyjádření od správců dotčených orgánů, pak vydá úřad územní rozhodnutí, na základě něhož žádáme o stavební povolení.

Co je třeba ke stavebnímu řízení?

Opět je to dokumentace, tentokrát více podrobná než pro územní řízení.

Obsahuje tyto výkresy:

 • Technickou a průvodní zprávu
 • Situaci stavby
 • Základy
 • Půdorysy
 • Konstrukce stropů
 • Konstrukce krovů
 • Řezy
 • Pohledy
 • Výpisy podlah a konstrukcí
 • Schémata vnitřních instalací TZB:vody, kanalizace topení, popř. plynu atd.
 • Příp. další výkresy vzhledem k danému projektu

Dále se pak musí zpracovat projekty výše zmiňovaných přípojek.

Pak projekt podáte na příslušný stavební úřad. Ten po stanovené lhůtě, někdy i dříve, vydá stavební povolení. No, a můžete začít stavět.
Můžeme se i v tomto případě obrátit na nás. Vaše stavební povolení a územní řízení za Vás na základě plné moci vyřídíme.