Sanace

První krok k odvlhčení objektu je vlhkostní průzkum. Ten ukáže vhodnost technologie pro aplikaci na objekt. Je nutno posoudit několik faktorů, které by mohly nepříznivě ovlivnit výsledek. Když je vše v pořádku následuje cenová nabídka. Pak je všechno ve Vašich rukou.

Zde je stručný popis technologií a námi preferovaných sanačních opatření.

AQUAPOL

Magnetokinetické vysušování zdiva

Tato technologie spočívá v iniciaci aktivního přesunu kapalné vlhkosti ze struktury materiálů stavebních konstrukcí směrem k zemi v důsledku působení gravomagnetického pole. Důsledkem je eliminace vlivu kapilární elevace vodního sloupce v kapilárách. Přesun vlhkosti bude či budou provádět zařízení instalované trvale v interiéru objektu.

Jako zdroj energie přístroje slouží gravomagnetické pole a v důsledku toho tato technologie není závislá na dodávce přídavné energie. Její účinek je prostorový a bezkontaktní. Vysílané pole není škodlivé lidskému organizmu, nehrozí žádné nebezpečí poškození zdraví uživatelů. Vzhledem k principu působení a způsobu získávání primární energie, je jeho instalace velmi jednoduchá, časově nenáročná a vyžaduje minimální stavební zásahy. Bližší informace k principu je možné získat na stránkách firmy Aquapol.

Technologie je použitelná pro nadzemní i podzemní konstrukce. V případě stěnových konstrukcí pod úrovní terénu dochází k trvalému přísunu boční vlhkosti z přilehlého terénu a je potřeba provést svislou hydroizolační clonu.

Sanační omítka, nátěry

Na vnitřní i vnější zdivo se doporučuje aplikovat kvalitní sanační omítkovou směs, a to do výšky cca „o 1 m“ nad horní okraj úrovně zavlhčeného zdiva. Sanační omítka jednak díky svému nízkému difúznímu odporu umožňuje ideální odpar, dále pak zamezí prostupování zbytkových solí na povrch, nedochází tedy k tvorbě solných výkvětů a dalším destrukcím této omítky.Tuto funkci splňují pouze několikavrstvé technologie sanačních omítek, vyhovujících požadavku ČSN P 73 0610.

V místech, kde bude stávající omítka nahrazena sanační, je nutné odstranit stávající omítku až na soudržnou část zdiva, mechanicky ji očistit, spáry proškrábat do hloubky min. 2 cm. Pouze na takto upravený podklad lze aplikovat sanační systém. Doplňkem sanačního systému je aplikace vhodné nátěrové hmoty např. SARIMAL, která omezuje kondenzaci vlhkosti a vzhledem k tomu, že se jedná o vápenný nátěr, umožňuje rovněž ideální odpar vlhkosti z konstrukcí.

Jako fasádní nátěr je nutné aplikovat minerální silikátovou barvu, která zajistí ideální difúzní odpor.

Závěr

Při využití prostor pro pobyt osob a instalaci předmětů citlivých na vlhkost je nutné zajistit i odpovídající kvalitu vnitřního prostředí. Navržený způsob a rozsah sanace odpovídá těmto požadavkům.